Эрх зүй

ЧЭМТ-ийн Ёс зүйн хэсгийн хорооны 2-р улиралд хийсэн үйл ажиллагаа

2018-06-0441

Хоёрдугаар зорилтын хүрээнд: ЧДЭМТ-ийн нийт тасаг нэгжийн мэргэжилтнүүд нь байгууллагын соёл, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдөн ажиллаж, харьцаа хандлага, мэдлэг ур чадвараа дээшлүүлэн, үйлчлүүлэгч иргэдийн дунд соёлтой үйлчлэн эерэг хандлагыг төлөвшүүлэх зорилгоор дараах уралдаан

Нийтэлсэн: puujee, Нүүр, Эрх зүй

ЧЭМТ-ийн Ёс зүйн хэсгийн хорооны 2-р улиралд хийсэн үйл ажиллагаа

2018-06-0445

Энэ оны 2-р улиралд ЁХХ-оос "ӨӨЧЛӨЛТИЙГ ӨНӨӨДРӨӨС ӨӨРӨӨСӨӨ” уриан дор 3-н сарын аян зохион байгуулж нийт эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд нь байгууллагын соёл, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдөн ажиллаж, харьцаа хандлага, мэдлэг ур чадвараа дээшлүүлэн, үйлчлүүлэгч иргэдийн дунд соёлтой

Нийтэлсэн: puujee, Нүүр, Эрх зүй
Copyrights ©2016.
Вэб хөгжүүлэгч: ЧДЭМТ - ийн МТ алба.